Sunday, November 8, 2009

Algebra

Kepala pusing, memikirkan satu algebra yang sukar untuk di terjemah..
aku masih berfikir,
jawapan.

No comments:

Post a Comment