Sunday, April 17, 2011

Garisan Tamat

Kita memang suka berlumba. Macam dalam pesta olimpik.

Di depan, di belakang, dan kemudiannya di depan lagi.

Terus pecut dengan kaki panjang, namun ada yang berhenti.

Bila lah nak berhenti...


No comments:

Post a Comment